top of page

TERMENI ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

privind Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE

UNBOX Management Solutions este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului - privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (denumit în continuare în acest plan „Regulamentul” sau „GDPR”) care se aplică de la 25 mai 2018.

(...)

Această politică se aplică:

a) Departamentele și personalul soluțiilor de management UNBOX

b) Parteneri, furnizori și persoane care lucrează în numele UNBOX Management Solutions

TERMENI DE REGLEMENTARE

a) Operator - entitate - în acest caz, UNBOX Management Solutions sau orice altă persoană juridică, autoritate publică, agenție sau organizație neguvernamentală, care procesează sau determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

b) Date personale - orice informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată - direct sau indirect, prin referire la un element de identificare: nume / prenume, adresă, cod numeric personal, e-mail, telefon, venit, date biometrice, imagine, adresă IP sau prin trimitere la date de origine medicală, genetică, etică sau rasială, credințe politice, religioase, filosofice, culturale sau sindicale;

c) Persoana în cauză - orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal pot fi sau sunt prelucrate de operator;

INFORMAȚII GENERALE

UNBOX Management Solutions, în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în Ilfov, orașul Voluntari, Bd. Pipera, nr. 1H, Vila M02 și. 1, aproximativ. 1 și punct de lucru în strada Aviator Popisteanu, nr.14, ap.3, sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J23 / 5302/2019, Cod fiscal nr. 41956744, tel: +40. 0722 321 489, e-mail: info@unboxms.com este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectează direct de la persoanele în cauză sau din alte surse legale.

UNBOX Management Solutions este un operator conform reglementărilor GDPR. Pentru ca datele persoanelor în cauză să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile pentru a implementa pași rezonabili pentru a le proteja informațiile personale.

Când persoana în cauză intră într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințează datele și informațiile sale.

Scopul acestei politici generale de confidențialitate este de a explica persoanelor în cauză ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu acestea, în calitate de operator. Luăm în serios confidențialitatea și nu trimitem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți că informațiile personale aparțin fiecărei persoane, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le procesăm cu atenție. Nu oferim informații terților fără a informa persoanele vizate în prealabil.

Conform legislației, persoana fizică care primește serviciile noastre sau persoana care are o relație de orice fel cu noi este o „persoană țintă”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi pe deplin transparent în ceea ce privește prelucrarea datelor și pentru a-i permite să își exercite cu ușurință drepturile în orice moment, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și persoana vizată.

ANGAJAMENTUL SOLUȚIILOR DE MANAGEMENT UNBOX

Protejarea informațiilor personale ale persoanelor vizate este foarte importantă pentru noi. De aceea ne angajăm să respectăm noul Regulament (UE) 2016/679, legislația națională relevantă, precum și următoarele principii:

a) Legalitate, corectitudine și transparență:

Prelucrăm datele cu caracter personal în mod legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți cu privire la informațiile pe care le folosim și persoana în cauză este informată în mod corespunzător.

b) Controlul aparține persoanei fizice în cauză

În limitele legii, îi oferim posibilitatea de a examina, modifica, șterge datele cu caracter personal pe care ni le-a partajat și de a-și exercita celelalte drepturi.

c) Integritatea datelor și limitarea domeniului de aplicare:

Folosim datele numai în scopurile descrise în momentul colectării sau în scopuri noi compatibile cu cele originale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legea. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt corecte, complete și actualizate.

d) Securitate:

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare pentru a proteja cel mai bine informațiile. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că niciun site web, aplicație și conexiune la internet nu sunt complet sigure.

informație

Dacă există întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor de la persoanele vizate sau doresc să își exercite drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă există îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, orice persoană interesată scrie-ne la adresa de e-mail: info@unboxms.com

Putem modifica această politică generală de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările aduse acestei politici sunt valabile imediat ce sunt notificate, pe care le vom face prin postarea pe site și / sau notificarea prin e-mail.

INFORMAȚII PERSOANE

Atunci când persoanele vizate interacționează în vreun fel cu noi, ele ne pot furniza sau obține din alte surse informații precum:

a) Nume / Prenume

b) E-mail

c) Telefon

d) Informații despre produsele și serviciile achiziționate

DE CE COLEGEM ACESTE DATE

Colectăm informațiile persoanelor vizate în scopuri specifice și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

a) Pentru a putea comunica cu părțile interesate

b) Pentru a desfășura acțiuni care fac obiectul activității unității noastre

c) să ia decizia corectă de a încheia sau executa / modifica un contract între persoanele vizate și

d) Să răspundă la întrebările și solicitările persoanelor vizate

e) În scopuri de marketing, dar numai dacă avem acordul prealabil al persoanei vizate

f) Pentru a diagnostica sau remedia problemele tehnice

g) Să arate unitate împotriva atacurilor cibernetice

h) Pentru crearea și / sau întreținerea conturilor de utilizator

i) Să respecte legislația

j) Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță

Care este consimțământul legal pentru prelucrație

a) Persoana în cauză și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării activităților specifice unității noastre. Trebuie remarcat faptul că persoana vizată își poate retrage consimțământul în orice moment prin trimiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail: info@unboxms.com

b) Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana în cauză și compania noastră

c) Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale a

d) Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei fizice în cauză sau ale altei persoane fizice

e) Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau al unei alte părți

STOCARE DE DATE

Stocăm date cu caracter personal numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune a persoanei fizice în cauză cu unitatea noastră. După sfârșitul perioadei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau convertite în date anonime pentru utilizare în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Trebuie remarcat faptul că, în anumite situații reglementate în mod expres, stocăm datele pentru perioada care ne este cerută de lege.

ÎMPĂRTĂȚIREA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ CU TERȚE

Unitatea noastră confirmă faptul că datele cu caracter personal obținute sunt stocate sau distruse în siguranță, formând platformele de prelucrare a datelor cu furnizorii noștri în care ne-au asigurat că respectă GDPR.

În acest scop, putem dezvălui datele persoanelor fizice în cauză, în conformitate cu legislația aplicabilă, partenerilor sau altor părți terțe, cum ar fi propriile autorități.

De exemplu, putem furniza date cu caracter personal altor operatori, cum ar fi furnizorii de servicii IT sau de telecomunicații, contabilitatea, serviciile juridice, furnizorii de servicii și alte terțe părți cu care avem o relație contractuală. Aceste terțe părți sunt selectate cu o atenție deosebită, astfel încât aceste date să fie prelucrate numai în scopurile pe care le indicăm.

Unitatea noastră ar putea, de asemenea, să partajeze date cu persoanele interesate partenerilor sau furnizorilor de servicii ca urmare a unui efort comun de furnizare a unui produs sau serviciu.

(...)

Depunem în mod constant eforturi rezonabile pentru a ne asigura că aceste terțe părți au implementat măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale, astfel încât datele persoanei vizate să fie protejate. Vă asigurăm că orice transfer este legitim, pe baza consimțământului sau a altor baze legale.

Informațiile cu caracter personal pot fi, de asemenea, furnizate autorităților (procuror, poliție, instanțe etc.) și altor organisme competente ale statului, pe baza și în limitele dispozițiilor legale și în urma unor cereri formulate în mod expres.

În limite rezonabile, unitatea noastră se va asigura că datele persoanelor vizate nu părăsesc Spațiul Economic European, dar în măsura în care transferă date către țări din afara SEE, se va asigura în toate cazurile că transferurile sunt legitime, pe baza consimțământul explicit al persoanei vizate sau alt temei juridic.

DREPTURILE PERSOANEI ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL GDPR

a) Dreptul de a retrage consimțământul în cazul în care prelucrarea se face pe baza consimțământului

b) Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

c) Dreptul de acces la date

d) Dreptul de a rectifica date inexacte sau incomplete

e) Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

f) Dreptul la restricționarea prelucrării

g) Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre persoana în cauză către un alt operator

h) Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor

i) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea

j) Dreptul de a cere dreptate

k) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere.

În acest context, informăm orice persoană fizică în cauză că:

a) își poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sensibile sau / și marketing direct în orice moment, urmând instrucțiunile de dezabonare din fiecare e-mail / sms sau alt tip de mesaj de e-mail.

b) Dacă dorește să-și exercite drepturile, poate face acest lucru prin depunerea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: gdpr@unboxms.com

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, astfel încât fiecare cerere primită va fi revizuită, astfel încât să se poată decide dacă este bine întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, unitatea noastră va facilita exercitarea drepturilor dumneavoastră. În cazul în care cererea este nefondată, aceasta o respinge, dar informează persoanele vizate cu privire la motivele refuzului și cu privire la drepturile acestora de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere și de a solicita justiție.

Unitatea noastră va încerca să răspundă la solicitarea persoanei vizate în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit pe baza diferitelor aspecte, cum ar fi complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau incapacitatea de a identifica persoana în cauză într-un timp bun.

Dacă, deși depune toate eforturile, unitatea noastră nu reușește să identifice persoana în cauză și persoana respectivă nu îi furnizează informații suplimentare pentru a o putea identifica, unitatea nu va fi obligată să respecte cererea.

CEREREA ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR

Dacă există întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor persoanei vizate sau dorește să își exercite drepturile legale sau are orice alte preocupări legate de confidențialitate, putem fi contactați la adresa de e-mail info@helpsiasociatii.ro, mail adresată responsabilului cu protecția datelor din cadrul unității.

Vă informăm că putem modifica sau modifica periodic această Politică. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, din cauza modificărilor legislației sau din cauza reorganizării interne.

bottom of page